சுக பிரசவம் ஆக பெண்கள் கூற வேண்டிய ஸ்லோகம்

ஹே ஸ்ங்கர ஸ்மரஹர ப்ரமதாதீ நாத மன்னாத
ஸாம்ப சசிசூட ஹர த்ரிசூரினீ
சம்போ ஸீகப்ரஸவக்ருத் பவமே த்யாயோ
ஸ்ரீ மாத்ரு பூத சிவ, பாலய மாம் நமஸ்தே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: