எதிரி, பில்லி சூன்யம் பாதிப்பு விலக சொல்ல வேண்டிய :

ஸ்ரீ சுதர்ன காயத்திரி

ஓம் ஸீதர்ஸ்நர்ய வித்மஹே
மஹா ஜ்வாலாய தீமஹி
தந்நோ சக்ர: ப்ரசோதயாத்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: