இன்றய சிந்தனை

சத் – சித் – ஆனந்தம் : கண்ணும், ஒளியும், காண்பவனும் ஒன்றே போல், எண்ணம், இயற்கை, இறைநிலை மூன்றும் ஒன்றாகும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: