வல்லூறு பெண்களின் அமுத நிலை

0  அமாவசை- காலடி, 1 பிரதமை- புறங்கால், 2 துதியை- கணைக்கால், 3 திருதியை- தொடை, 4 சதுர்த்தி- உந்தி, 5 பஞ்சமி- நிதம்பம், 6 சஷ்டி- இடை, 7  சப்தமி- வயிறு, 8 அட்டமி- மார்பு, 9 நவமி- இருகைகள், 10 தசமி- புறங்கை, 11 ஏகாதசி- உள்ளங்கை, 12 துவாதசி- சுட்டுவிரல், 13 திரயோதசி- கழுத்து, 14 சது்ர்த்தசி- தலை, 15 பௌர்ணமி- கழுத்து.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: