பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம் 01

உடலும் உடல் மூலமாக உயிர் நின்றுணரும் உணர்வுகளும் பஞ்ச பூதவெனும் அடிபடையான ஐந்து அடிபடை பருப்பொருகள் (5 Basic Elements) என்பது சுத்தவெளியும், பரமாணுவின் வெவ்வேறு அளவின் கூட்டு வடிவமாகும் என ஏற்கனவே பார்தோம். இதைதான் ஆன்மீகத்தில் “பஞ்சீகரணம்” என்பர். இந்த ஒவ்வொரு பஞ்ச பூதங்களில் உள்ள பரமாணுக்களின் தற்சுழற்சியினால் காந்த அலையியக்கம் உருவாகிறது அது போல் உருவான ”விண்” இன் அலையியக்கத்திற்கு சுய அறிவு உண்டு அதன் அலைகள் மற்ற பரமாணுவின் அலைகளுடன் மோதுகிறது, பிரதிபலிக்கிறது..etc இரு அலைகளின் பிணைப்பினால் ஒத்ததிர்வு ஏற்படும் போது இன்பமும், எதிர்ரலைகள் ஏற்படும் போது துன்பமும் உண்டாகிறது.

அதே போல் நவகோள்களினால் வீசப்படும் காந்த அலையதிர்வுகளுடன் நாம் ஒத்து போகும் போது தோல்வியே இல்லாத முழு வெற்றியும், துன்பமே இல்லாத இன்பமும் நமக்கு ஏற்படும்.

இந்த பகுப்பை ஐந்து பறவைகளாக பிரித்தனர்: அவை வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், கோழி, மயில்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: