கை சார்ந்த வர்மம்

மொழி பிறழ்கை வர்மம்:  பக்கவாதம் வந்து செயலிழந்த கைகளை செயல் பட வைக்கும்.
கவுளிக் காலம்: ஜன்னியை கட்டுப் படுத்தும்.  உடல் சூட்டை சமப்படுத்தும்.
தட்சணைக் காலம்:  இருதயத்திற்க்கு ஆற்றலை எடுத்து செல்லும்.
உள்ளங்கை வெள்ளை வர்மம்:  நினைவாற்றலை அதிகப் படுத்தும்.  இடுப்பு பகுதிக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும்.
மணி பந்த வர்மம்:  கழுத்து வலியை போக்கும்.
சூடோத்ரீ வர்மம்:  கட்டைவிரலுக்கும், ஆள்காட்டி விரலுக்கும் ஆற்றலை கொடுக்கும்.
தீத வர்மம்:  மூட்டு சார்ந்த வலிகளையும், டென்னிஸ் எல்போவையும் சரி செய்யும்.
மூட்டு வர்மம்:  கைகளுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும், உடல் சோர்வைப் போக்கும், எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்தும்.
சவ்வு வர்மம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: