அமுதநிலை படலம்-2

ஒவ்வொரு நாளும் அவள் உணர்ச்சி வேகம் மையம் கொண்டுள்ள இடத்தை “அமுத நிலை” என்றும் அதாவது அமுதம் போல் இனியது. அந்த உறுப்பை கிளர்ச்சி அடைய செய்து கூடினால், உடலுக்கும் மனதிற்க்கும் சோர்வு இன்றி இன்பம் தரும், இருவருக்கும் ஆயுள் பெருகும்.

வலிய அணைத்த சுகம் போலே – ஒரு
மலடி பெற்ற மகன் போலே என அகதியர் கூறினார்.

அதே போல் தவறி “நச்சு நிலை” உறுப்பைக் கிளர்ச்சி அடைய செய்து கூடினால் ஆண்களுக்குச் சோர்வும் உடல்நலம் குறைவுறும். உயிராற்றல் சேதமாகும்.

தன் மனைவியல்லால் வேற்று முறை மீறிய பெண் சேர்க்கைக்கு இந்த சாஸ்திரம் பொய்க்கும். என்பது சித்தர்களின் சாபம்.

ஒருவன் தன் மனைவியல்லாது மற்ற பெண்ணை சேரும் போது இருவரும் எதிர்மறை அலையதிர்வுகளை உருவாக்குவதால், இருவரின் உடல் நலமும் கெடும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: