மூக்கு சார்ந்த வர்மம்

கண்ணாடி காலம்:  மூட்டுவலிகளுக்கு நிவாரணம், சவ்வுகளுக்கு பலம் கிடைக்கும்.
பாலவர்மம்:  மலசிக்கலை போக்கும்.
சூண்டி காலம்:  வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் ஒழுங்குப் படும்.
மின்வெட்டி வர்மம்: இட வல நாசியை கட்டுப்படுத்தும்.
குற்றி வர்மம்:  Safety Valve

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: