காது சார்ந்த வர்மம்

பொய்கை காலம்: நாட் பட்ட தலைவலி நீங்கும்.
சுண்ணாம்பு காலம்:  நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த தலைவலியை போக்கும், பக்கவாதம் ஏற்பட்டவுடன் செய்தால் முழுபலன் கிடைக்கும்.
குற்றிவர்மம்:  உணவு பாதையை சீராக்கும், முகவாதத்தை சரிசெய்யும், சீரீல்லாத வர்ம அழுத்தங்களை சீர் செய்யும்.
செவி குற்றிகாலம்:  காதுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும், கேட்பு திறன் அதிகரிக்கும், மூளை சார்ந்த பகுதிக்கு இரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தும்.
உதிரகாலம்:  மிக ஆபத்தான வர்மம், ஹைபர் தைராய்டை சீர்படுத்தும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: