கண் சார்ந்த வர்மம்

மந்திரகாலம்:  சிறு நீர், மலம் கழிக்க ஆற்றலை செலுத்தும், ஜீரண சக்தியை உண்டாக்கும், நுரையீரல் ஆற்றல் அதிகரிக்கும், இதய துடிப்பை சரிசெய்யும், மாலைகண் நோய் சரியாகும், நிறகுருடு நீங்கும்.
புருவ வர்மம்:  பார்வையின் கூர்மை அதிகரிக்கும்.
காம்போதரி காலம்:  முகவாதத்தை தடுக்கும், கட்டுப் படுத்தும்.
நட்ச்த்திர காலம்:  கண்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்கும்.
அண்ணான் காலம்:  பஞ்ச பூதங்களையும் சமநிலை படுத்தும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: